ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങൾ‌ കാര്യങ്ങൾ‌ അൽ‌പം വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ‌ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രീതിയും!

company

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം

ചൈനയിലെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവാണ് ഹാം‌ഗ് ou ജി ഫെങ് ലഷർ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി, ഹാം‌ഗ ou സി നഗരത്തിലെ പിംഗ്യാവോ ട in ണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഫാക്ടറി 2008 ൽ ആരംഭിച്ചു, വളർത്തുമൃഗ വ്യവസായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അതുല്യമായ രൂപകൽപ്പനയും മികച്ച അളവുമാണ്.

ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈനർമാരുണ്ട് കൂടാതെ എല്ലാ പുതിയ സ്റ്റൈലുകളുടെയും തെപറ്റന്റിനായി അപേക്ഷിക്കുക. അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, കൊറിയ, ഓഷ്യാനിയ യൂറോപ്പ്, മുതലായവയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു. ഉയർന്ന അളവും മികച്ച വിലയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു നല്ല മതിപ്പ് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും വിവരവും അന്വേഷണവും ഞങ്ങളെ ആദ്യമായി അറിയിക്കുക.

ഫാക്ടറി ടൂർ

company (1)

company (1)

company (2)

company (3)

company (4)

company (5)

company (8)

company (9)

company (10)

ഹാം‌ഗ് ou ജി ഫെങ് ലഷർ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്